Onderzoek de zorg   naar misstanden

Disclaimer

Er is veel aandacht en zorg besteed aan deze website en wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site. In geval van onvolkomenheden op de site verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen.


Over ons

Deze website is ontstaan uit een jarenlang gevoel dat er veel goed gaat in de gezondheidszorg, maar dat er ook steeds meer mis gaat. Het op de televisie tonen van schrijnende situaties met weinig concrete, blijvende activiteiten door de politieke volksvertegenwoordigers, versterkte dat gevoel. De vele belangengroeperingen, die meestal georganiseerd zijn rond een ziekte- of beperkingsbeeld, versnipperen onbedoeld de kracht om weerstand te bieden. Dit is een poging om duidelijkheid te verschaffen.


Privacy

De website “Onderzoek de zorg” vindt het zeer belangrijk dat de persoonlijke gegevens van de melders met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwerkt en beschermd. De beheerder van de website houdt zich aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Persoonsgegevens zullen niet aan derden (in welke vorm dan ook) worden verstrekt, omdat dit uw privacy kan schaden.

De enkele persoonsgegevens die wij van u vragen worden uitsluitend gebruikt om de meldingen te kunnen verwerken. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens. Wij verstrekken uw persoonsgegevens onder geen beding aan derden. Met uw e-mailadres kunnen wij eventueel nadere informatie aan u vragen.


Home | Contact | Meldingsformulier