Onderzoek de zorg   naar misstanden

Goedeavond, welkom op deze website!

Mensen en mensen met één of meerdere beperkingen, of een ernstige ziekte, willen goede zorg en ondersteuning, om de ziekte of beperkingen zoveel mogelijk te verminderen, of te verhelpen. Bij degene die dat niet zelf kunnen zijn het vaak de familie, verwanten of bekenden die hen daarbij helpen. De wens om de regie in eigen hand te houden en zelf te kunnen bepalen hoe, wanneer en door wie de (professionele) zorg en ondersteuning wordt geboden, komt dan nog wel eens in de knel.
Voor de langdurige zorg is destijds onder de AWBZ het persoonsgebonden budget (PGB) ontstaan, hiermee was het mogelijk om de eigen regie te voeren. Maar onder de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) wordt het steeds moeilijker gemaakt door de steeds scherpere regelgeving en door de maatregelen van de gemeenten en zorgkantoren. Hierdoor ontstaan ook weer onwenselijke en onmenselijke situaties. Voor velen is dat de reden om toch maar voor zorg in natura (ZIN) een kiezen om van alle rompslomp af te zijn.

Af en toe wordt er op de televisie een schrijnende situatie getoond waarvan iedereen zich afvraagt hoe dat mogelijk is. De politici komen dan vertellen dat het zo niet moet en dat ze er wat aan gaan doen, maar structureel veranderd er niets. De betrokken zorgverlenende instelling, zorgverzekeraar of zorgkantoor zeggen niets, omdat, zoals ze dan zeggen, de privacy van de betrokken persoon niet willen aantasten.

Binnen de huidige regels bestaan deze mogelijkheden. De uitvoering van deze regels en de controle op de invulling en de kwaliteit van de zorgverlening vindt plaats door een zorgkantoor. Bij een PGB budget zorgt het zorgkantoor ook voor de toekenning daar van.

Over de kwaliteit en service van de werkzaamheden van de zorgkantoren zijn de meningen verdeeld. Door zorgvragers wordt hier veel over geklaagd en sommige dienen daarover een klacht in. Tot grote ontevredenheid is de klachtenprocedure, meestal een moeizame, langdurige en kostbare weg. Ook worden de klachten vaak niet ontvankelijk verklaard of afgewezen en veranderd er niets.

In 2010 heeft de Nationale ombudsman hier aandacht aan besteed en een klachtenboek AWBZ uitgebracht.
De Nationale ombudsman is daarna ook in gesprek gegaan met de zorgkantoren over de dienstverlening aan AWBZ-gerechtigden, met het doel deze te verbeteren. De AWBZ is er niet meer en voor een deel vervangen door de Wet langdurige zorg (Wlz).

Hoe staat het er nu mee, hebben de zorgkantoren hun leven gebeterd, of zijn ze op dezelfde voet door gegaan? Daarom is dit meldpunt geopend. Vertel uw ervaringen met "uw" zorgkantoor.

Maar behalve het zorgkantoor zijn er anderen, zorgverleners en zorgverlenende instellingen, die zelfbewuste mensen tegen allerlei problemen aan laten lopen. Maar zelfs de "volgzame" mensen ervaren deze. Dan zijn er wachtlijsten, waardoor je lang moet wachten op de noodzakelijke zorg, of zelfs moet uitwijken naar een andere dan de gewenste zorgverlener. Ook kan het dat jouw zorgverlener geen contract heeft met jouw gemeente. De noodzakelijke medicijnen worden soms niet vergoed, of vervangen door goedkopere, waardoor je last van bijwerkingen krijgt.

Vaak weer rijp voor een televisie-uitzending.

In een poging om de hap snap aanpak te stoppen en duidelijk te maken hoe ernstig en diepgaand deze problemen zijn, is deze website opgezet. Misschien kan dit aanleiding geven tot een verbeterde aanpak van de gezondheidszorg.

Vertel uw ervaringen met uw zorgverlenende instelling, uw zorgverzekeraar of uw zorgkantoor.Meldingsformulier | Contact | Disclaimer